Monday, 9 September 2013

Jai Ganesh Deva Aarti

Jai Ganesh Deva Aarti

Jai Ganesh Deva Aarti


Jai ganesh jai ganesh jai ganesh deva


Mata jaki parvati, pita mahadeva

Eka danta dayavanta, char bhuja dhari

Mathe sindura sohe, muse ki savari

Jai ganesh jai ganesh jai ganesh deva.

Andhan ko aankh deta, kordhina ko kaya

Banjhan ko putra deta, nirdhana ko maya

Jai ganesh jai ganesh jai ganesh deva.

Paana chadhe, phoola chadhe, aur chadhe meva

Ladduan ka bhoga lage, santa karen seva

Jai ganesh jai ganesh jai ganesh deva.